Artikler: Artikler
”Populismen er et termometer i verdens røv”

De to svenske forfattere, Åsa Linderborg (kulturchef på den svenske avis ”Aftonbladet” og fast klummeskribent på dagbladet ”Information”) og Lars Greider (chefredaktør på avisen ”Dala-Demokraten”) skriver i deres bog ”Det populistiske manifest”, at populismen ikke er en ideologi og at den knapt har nogen videnskabelig definition, men at bare fordi den ikke let kan defineres, betyder det ikke, at den ikke eksisterer.

Skrevet af: Niels Frølich  
Offentliggjort: 23-04-2019
”At undgå borgerkrig og amerikansk intervention i Venezuela”

Interviewet med Edgardo Lander herunder har først været trykt i webtidsskriftet ”Roar” d. 14. marts 2019 og offentliggøres med dettes tilladelse. Det er oversat af Niels Frølich og kan findes her https://roarmag.org/essays/edgardo-lander-venezuela-crisis-conflict/

Skrevet af: Edgardo Lander  
Offentliggjort: 23-04-2019
Juan Guaidó’s politiske program: ”Fremtidens Venezuela” eller det Venezuela, der var engang?

Juan Guaidó har en plan for, hvordan Venezuela kan komme fri af nødsituationen – men hans vision ligner meget 1990’ernes elitestyrede og ulige Venezuela.

Skrevet af: Barry Cannon  
Offentliggjort: 23-04-2019
Post-politik, populisme og klima
Omtale af Erik Swyngedouws bog ‘Promises of the Political - Insurgent Cities in a Post-Political Environment’. Omtalen koncentrerer sig om forfatterens understregning af den post-politiske udviklings betydning for, hvordan klimaproblemet almindeligvis opfattes, nemlig som et resultat af den almenmenneskelige udvikling og hvis løsning skal findes ved hjælp af tekno-management og markedsøkonomiske metoder. Problemets universelle karakter og de dystre udsigter ’frames’ på en måde, som nedtoner de store uligheder og det faktum, at store dele af klodens befolkning allerede i dag står i en ’dystopisk virkelighed’; og som disciplinerer os andre til at acceptere, at løsningerne skal findes inden for det kapitalistiske system.  Det system som ifølge Swyngedouw er den egentlige årsag til klimaproblemerne.
Skrevet af: Klaus Krogsbæk  
Offentliggjort: 23-04-2019
De amerikanske lærere viser nye veje for fagbevægelsen

’Red for Ed’ kaldes en bevægelse, der har bølget hen over USA i det sidste halvandet års tid. De amerikanske lærere er gået til kamp for at opnå såvel bedre løn og arbejdsforhold som bedre uddannelse og vilkår for elever og lokalsamfund. Vi stiller skarpt på strejken i Los Angeles i januar måned, som lærerne vandt som følge af en dyb og bred medlemsaktivering og en organisk alliance med elever, forældre og borgere, som også selv tog del i kampen.

Skrevet af: Klaus Krogsbæk  
Offentliggjort: 23-04-2019
Forslag om obligatorisk og lovfæstet vurdering af offentlige, automatiske beslutningssystemers indvirkninger

Automatiserede beslutningssystemer - ofte betegnes systemerne som Kunstig Intelligens (KI) – er kommet for at blive, både i den private og i den offentlige sektor, hvor indførelsen af disse systemer sker takket være vekslende regeringers indsats for at digitalisere lovgivningen. Kernen i disse systemer er algoritmer, dvs. softwareopskrifter på hvorledes data skal behandles af systemerne.

Skrevet af: Niels Frølich  
Offentliggjort: 23-04-2019
Digitalisering af den offentlige sektor og den demokratiske udfordring

I de seneste måneder har aviserne bragt adskillige artikler om teknologigiganternes udfordring af demokratiet gennem deres overvågning af brugerne. Den offentlige digitaliseringsstrategi kan imidlertid blive en lige så stor udfordring, for borgernes demokratiske deltagelse er ikke en del af strategien. I stedet bruger myndighederne i stigende grad de samme metoder som teknologigiganterne til at danne sig et billede af den enkelte borger til brug for – ja hvad?

Skrevet af: Niels Henrik Nielsen  
Offentliggjort: 23-04-2019
Voksenmobning og selvmordstanker. Arbejdsrelateret selvmord.

Forskning i Norge har vist at mobning er en risikofaktor for selvmordstanker. Sammenhængen med direkte selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord er svær at dokumentere, men der er uden tvivl personer med selvmordstanker som har taget skridtet.

Skrevet af: John Graversgaard  
Offentliggjort: 23-04-2019
Kæmp for fællesskabet !

Europa går gennem en spøgelsestime. En ondskabens treenighed af kriser hjemsøger os: En ulighedskrise, der skyldes spekulation. En klimakrise, der skyldes produktion. En solidaritetskrise, der skyldes flugt og migration. Det er altafgørende, at progressive partier leverer løsninger.

Skrevet af: Peter Westermann  
Offentliggjort: 23-04-2019
Langsom nedsmeltning af velfærden (II): Udhulingen af overførselsindkomsterne 1990 til 2019

Tilbagerulning af velfærden er sjældent blevet sat direkte og åbent på den politiske dagsorden. Men som vist i en artikel i februarudgaven af Kritisk Debat er de brede velfærdsserviceydelser forringet i perioden 2001-2019. Det samme gælder imidlertid også for overførselsindkomsterne. Det er, hvad indeværende artikel vil søge at dokumentere.

Skrevet af: Henrik Herløv Lund  
Offentliggjort: 23-04-2019
Tilbagetrækning og pension: En neoliberal succeshistorie

Går det, som et stort flertal af politikerne i Folketinget ønsker, skal en dansker årgang 1971 runde de 70 år, før vedkommende kan gå på pension. Dermed lægger Danmark sig ifølge en opgørelse fra Finansministeriet helt op i toppen som det EU-land, der har udsigt til den allerhøjeste pensionsalder i fremtiden. Vi følges kun af Grækenland og Holland, der ligger lige i hælene på Danmark med en lovbestemt pensionsalder på henholdsvis 69,6 og 69,3 år. Danmark er utvetydigt helt i front, når det gælder om at sætte pensionsalderen i vejret. Ingen andre lande er gået så langt så hurtigt. Denne artikel prøver at tegne et omrids af en forklaring på, hvorfor det er gået sådan.

Skrevet af: Bent Gravesen  
Offentliggjort: 23-04-2019
Kritik af vækstfilosofiens politiske økonomi

For nylig trak økonomen Jesper Jespersen sig tilbage fra den akademiske slagmark for at gå på en velfortjent pension. Efter så mange år og mod alle odds at have svunget sværdet for den politiske økonomi i kampen mod den neoklassiske skole eller skolers påstande om, at politisk økonomi ikke findes, kun økonomi og til nøds økonomisk politik, bliver det interessant at se, hvor offensivt hans efterfølgere spiller på banen. Jesper Jespersen har gjort sit ved at udgive en bog Vækstøkonomi på vildspor som ”støttepille” for de kommende generationer alt ud i den økonomiske tækning og undersøgelse.

Skrevet af: Jan Helbak  
Offentliggjort: 23-04-2019
Europas fremtid - Interview med filosof Massimo Cacciari

Massimo Cacciari (f. 1944) betragtes som en af de største nulevende, italienske samfundstænkere. Han er ophavsmand til den såkaldte ’negative dialektik’ (pensiero negativo), og har et større, vidtspændende filosofisk værk bag sig, der går fra 1970 og frem til i dag, og som spænder over en lang række værker omhandlende politik, teologi og æstetik, samt ikke mindst metafysikken og dennes krise.

Skrevet af: Jens Viggo Nielsen  
Offentliggjort: 23-04-2019
Podemos og venstrepopulismen i dag. Interview med Lasse Thomassen

Podemos og venstrepopulismen i dag

Interview med Lasse Thomassen

Carsten Jensen

Skrevet af: Carsten Jensen.  
Offentliggjort: 23-04-2019
Revner Podemos, revner Spanien ?

Spanske Podemos slår revner, en af partiets grundlæggere, chefstrateg og tidligere Pablo Iglesias nære allierede, Íñigo Errejón, er trådt ud af partiet og har i Madrid sluttet sig til Madrids borgmester Manuela Carmenas liste, Más Madrid, som han stiller op på. Bag splittelsen ligger grundlæggende forskelle i opfattelsen af Podemos rolle.

Skrevet af: Niels Frølich  
Offentliggjort: 16-02-2019