Artikler: Artikler
Anmeldelse af Per Bregengaards "Et feministisk blik på økonomi" [NY]

Dette er en mands anmeldelse af en anden mands bog omhandlende feministisk økonomi.

Skrevet af: Ulf V. Olsen  
Offentliggjort: 16-04-2018
Fra pogrom til Nakba - 70 år siden Katastrofen [NY]

Pogrom er et russisk ord, som betyder forfølgelse. Det er især forbundet med forfølgelser af jøder, som var almindelige i Rusland op igennem 1800-tallet. I 1800-tallet udvikledes også nationalismerne. En nationalisme bygger på forestillingen om, at der er noget særligt (historisk, sprogligt, genetisk) ved folk, som bor i det samme land, og som taler det samme sprog.

Skrevet af: Morten Thing  
Offentliggjort: 16-04-2018
Den Økonomiske Historie og ‘Østenvinden’. Udfordringer for Eurocentrismen. [NY]

På baggrund af den fantastiske hast hvormed den  geopolitiske og geoøkonomiske uro og den strategiske omlægning finder sted i vor tid, er det vigtigt at forstå processen som udformer konturerne i den fremtidige verdensstruktur.

Skrevet af: Johannes Dragsbæk Schmidt  
Offentliggjort: 16-04-2018
Den lyserøde bølge i Latinamerika ebber ud [NY]

Der har været skrevet side op og side ned om den lyserøde bølge i Latinamerika. De seneste par år har der rejst sig endog meget kritiske røster omkring, hvad der egentlig er blevet af den udligning af økonomiske, racemæssige og kønsdiskriminerende forskelle, de regerende venstreorienterede partier i sin tid gik til valg på.

Skrevet af: Poul Petersen  
Offentliggjort: 16-04-2018
8. marts 2018 på spansk [NY]

Efter dette års demonstrationer på Kvindernes internationale Kampdag vil ingen 8. marts længere være den samme. I hvert fald ikke i Spanien, hvor det skønnes, at op mod 6 millioner kvinder deltog spredt udover landet.

Skrevet af: Poul Petersen  
Offentliggjort: 16-04-2018
Demokrati, ikke-demokrati, populisme og alternative partier [NY]

Det er ingen hemmelighed, at det klassiske liberale demokrati i disse år er bragt under et voksende pres. I stigende grad har folk stemt på nye alternative, ofte populistiske partier, også i det ”gamle Europa”.

Skrevet af: Søren Riishøj  
Offentliggjort: 16-04-2018
Italien og Europa ved en skillevej II [NY]

Valget i Italien er nu overstået som konkret valghandling. De fulde eftervirkninger er det dog endnu for tidligt at sige noget præcist om. En grundlæggende ustabilitet i det politiske system uden snarlige løsninger springer dog i øjnene.

Skrevet af: Gert Sørensen  
Offentliggjort: 16-04-2018
Regeringens digitaliseringsfix [NY]

I januar 2018 offentliggjorde erhvervsministeriet en ”strategi for Danmarks digitale vækst”. Dermed har regeringen fremlagt digitaliseringsplaner for såvel det offentlige som det private Danmark. Kritisk Debat kaster et kritisk blik på de seneste udspil fra regeringen.

Skrevet af: Niels Henrik Nielsen  
Offentliggjort: 16-04-2018
Skattely [NY]

Siden 2013 er der hvert år blevet offentliggjort et eller flere “leaks”, dvs. lækkede oplysninger om konti og kontrakter indgået med firmaer, som hjælper virksomheder og rige enkeltpersoner med at anbringe formuer uden for deres hjemlands skattevæsens rækkevidde.

Skrevet af: Peer Møller Christensen  
Offentliggjort: 16-04-2018
Udligningsreform skaber ikke mere velfærd [NY]

Det er ingen løsning på knappe midler til kommunal velfærd bare at spille kommunerne ud mod hinanden og flytte penge mellem forskellige kommunegrupper. Udligningssystemet bør i stedet tilføres yderligere midler i form af øget statsligt bloktilskud – til bedste både for fattige provins- og hovedstadskommuner.

Skrevet af: Henrik Herløv Lund  
Offentliggjort: 16-04-2018
Socialdemokratiets Fort Danmark: En deportationspolitik som skal ”samle Danmark” [NY]

Man taler om Fort Europa og hvordan EU skal styrke sine ydre grænser. Med sin nye udlændinge-politik overhaler Socialdemokraterne de fleste andre lande i Europa, men lægger sig også solidt bag Tysklands oprustning i grænsepolitikken.

Skrevet af: John Graversgaard  
Offentliggjort: 16-04-2018
Psykedelisk Corbynisme [NY]

Jeremy Gilberts tanke om ’Psykedelisk Socialisme’ er en af de mere overraskende og originale ideer, der er blevet undfanget på den europæiske venstrefløj i de senere år. Man spørger uvilkårligt sig selv, om den er alvorligt ment eller et udtryk for galgenhumor i en situation, hvor det britiske venstre stadig er ved at komme sig over chokket og skuffelsen over, at UKIP vandt folkeafstemningen i juni, 2016, således at Brexit er ved at blive en realitet.

Skrevet af: Carsten Jensen  
Offentliggjort: 16-04-2018
Om regeringens udspil ’Ét Danmark uden parallelsamfund’ [NY]

Med udspillet ’Ét Danmark uden parallelsamfund’ bruger regeringen de åbenlyse kulturelle, sociale og økonomiske problemer, der findes i snævre indvandrermiljøer, som dække for et bredere angreb på blandt andet den almene boligsektor, ydelsesmodtagere og det kommunale selvstyre.

Skrevet af: Klaus Krogsbæk  
Offentliggjort: 16-04-2018
Forandring af EU eller ud af EU [NY]

I de senere år har der været flere initiativer på venstrefløjen - nogle arbejder på at ændre EU, andre på at EU skal opløses. Her følger en kort status.

Skrevet af: Niels Henrik Nielsen  
Offentliggjort: 16-04-2018
Venstrekræfterne og højrepopulismen [NY]

Den europæiske højrepopulisme har været på fremmarch de sidste 10-20 år. Samtidig har de europæiske socialdemokratier og øvrige venstrekræfter grundlæggende været på retræte, selv om der ind imellem kan findes midlertidige undtagelser.

Skrevet af: Bent Gravesen  
Offentliggjort: 16-04-2018