Aktuelt nummer: December 2015

       
Skat – ikke nu!
Af Jan Helbak - 01-02-2016

Der kan være langt fra, hvad der kan lade sig gøre i de økonomiske simuleringsrums uendelige mulighedsbetingelser, til den praktiske politiks begrænsede valg.

Andre kommentarer:
-> Hvad nu hvis immigranterne ikke er som du og jeg? (25-01-2016)
-> Løkkes skatteambitioner (18-01-2016)
Strukturel uorden og terror
Af Redaktionen

”Krisen består netop i, at det gamle dør, og at det nye ikke kan fødes. I dette interregnum finder man de mest forskelligartede sygdomstegn” Antonio Gramsci 1930.

Det er ikke helt tilfældigt, at det, der var en rammende karakteristik af samfundstilstanden ved indgangen til 30’erne også indrammer den situation, vi befinder os i nu. Den store forskel er måske, at vi næppe kan blive enige om, hvad det gamle er og kun har meget vage forestillinger – hvis nogen – om, hvad det nye skal være. Det må siges at være skærpede omstændigheder, og vi anser det for uomgængeligt at forstå terroraktionerne både i Paris og næsten overalt i Mellemøsten i den sammenhæng.

Hvad skete der med den franske venstrefløj?
Af Clément Petitjean

Folkeafstemningen den 5. juli i Grækenland fik håbet til at vokse hos venstreorienterede over hele Europa, men Syrizas kapitulation overfor kreditorerne senere samme måned mindede også mange om den barske virkelighed, som venstrefløjen lever med: Den befinder sig stadigvæk i en dyb, langvarig krisetilstand.

Hvis man ellers ser bort fra nogle få successer, så har den europæiske venstrefløj i det store og hele været ude af stand til at opbygge organisationer, som kan bekæmpe magthaverne og at vinde folkelig opbakning. Og ingen steder står denne fiasko tydeligere frem, end når man taler om det franske Front de Gauche.

-> Fagbevægelsen
-> Socialisme i praksis
-> KapitalismekritikLokalpolitikere klør på med udlicitering
Flere opgaver bliver flyttet væk fra ansatte i kommunerne og over på private hænder. Især fattige landkommuner vil udlicitere - ikke fordi de ønsker det, men fordi de er nødt til det.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...
Hjælpen til samfundets svageste skrumper
På fem år har kommunerne skåret over 800 millioner kroner væk af støtten til økonomisk trængte. Flere får nej, når de søger om støtte til blandt andet sygebehandling, flyttehjælp eller tilskud til begravelse.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...

-> Se alle her ...

Politik og økonomi
En statsminister og to politiske desperadoer
Af Bent Gravesen
Enhedslistens såkaldte internationalisme
Af Claus Bryld
Hvor dum er rational economic man?
Af Hans Aage
Udbytning og kapitalistisk udbytning.
Af Curt Sørensen
Fra arbejdsværditeori til værdikritik
Af Esben Bøgh Sørensen

Fagbevægelse og arbejdsmarked
Overvågning af ansatte er mistillid til ansatte
Af Kirsten Norman Andersen
SMS: Kortlægning af en forbrydelse mod fagligt aktive.
Af John Graversgaard
”At redefinere Europa” - mere presserende end nogensinde
Af IG Metall
Tværfaglighed skaber styrke
Af Lone Degn

Internationalt
Hvordan kommer den europæiske venstrefløj videre?
Af Heinz Bierbaum
Med vold og magt
Af Carl Pedersen
Den Kinesiske Drøm og Demokratiet.
Af Peer Møller Christensen
Europa, Syrien og Ukraine – foreløbig status
Af Jens Jørgen Nielsen

Anmeldelser
Podemos og den spanske venstrepopulisme: Fra klassepolitik til massepolitik
Af Carsten Jensen

Sider vi kan lide