Aktuelt nummer: Oktober 2014

       
Den nødvendige politik
Af Jan Helbak - 17-11-2014

Det lykkedes indenfor budgetlovens og den nødvendige politiks rammer at strikke en finanslovsaftale sammen mellem regeringen og SF og EL. Det var vel også en bunden opgave.

Andre kommentarer:
-> Europæisk fagbevægelse ved et vadested (10-11-2014)
-> System Change, not Climate Change (03-11-2014)
De små beslutningers tyranni
Af Redaktionen

Som den parlamentariske tradition byder i Danmark, åbnede statsministeren tirsdag den 6. oktober en ny samling i folketinget med en længere redegørelse for rigets almindelige tilstand og en bred orientering om regeringens kommende politiske initiativer. Statsministerens tale indeholdt den forventede kritik af Venstres forslag om nulvækst for den offentlige sektor. Men hun nævnte ikke med et eneste ord, at både kommuner og regioner allerede på nuværende tidspunkt har overhalet Venstres forslag. Det lykkedes i det store og hele også Helle Thorning-Schmidt at dreje uden om de forværrede vækstprognoser for dansk økonomi. Den sidste fra ”Vismændene” nedskriver væksten fra 1,5% til 0,5%. Ingen i samfundseliten viser reel vilje til at gennemføre en radikal omfordeling af rigdommen – desværre heller ikke på Christiansborg.

OK 2015 og fagforeningernes fremtid
Af Jan Helbak

Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 lykkedes det fagforeningerne at fremstå som dem, der forsvarede borgernes interesser. Med KL’s nye debatoplæg ”Velfærd i Forandring" satser de offentlige arbejdsgivere på at vende billedet. De offentlige arbejdsgivere har skabt en kommunikationsfigur, som hedder ”borgeren i centrum” og i den forbindelse fremsat en række påstande, som kan være vanskelige at komme udenom. Den vigtigste påstand er, at de mange forskellige overenskomster og arbejdstidsaftaler udgør barrierer for både effektiviteten i opgaveløsningen og udvidelsen af det tværfaglige arbejde. Underforstået, at går det nydannede forhandlingsfællesskab og fagforbundene ikke med til at reducere antallet af overenskomster og ændre arbejdstidsreglerne, er det, fordi man sætter snævre egeninteresser over almeninteressen.

-> Fagbevægelsen
-> Socialisme i praksis
-> Fra strukturreform til DONG-salgDen nye kapitalismes klassestruktur og klassekamp
Introduktion til Guy Standing (f. 1948).
Fra Modkraft
-> Læs med her ...
Sverige varsler opgør med New Public Management
På den anden side af Øresund lægger den S-ledede regering op til et opgør med New Public Management i styringen af den offentlige sektor. De fagprofessionelles rolle skal styrkes, lyder det fra en af de svenske ministre op til finanslovsforhandlingerne.
Fra PioPio
-> Læs med her ...

-> Se alle her ...

Politik og økonomi
Den levende modsætning
Af Esben Bøgh Sørensen
Hvor er fronten i dagpengekampen?
Af Bent Gravesen
Undgå Totalskade – nej til skifergas
Af Tarjei Haaland
Græsrødder kan bane vej for ny global klimaaftale
Af John Nordbo og Katrine Ehnhuus

Systemkritik
Vished frem for viden – Informations og Politikens dækning af giftgasangrebet i Ghouta
Af Uffe Kaels Auring

Fagbevægelse og arbejdsmarked
OK 2015: Hvor bliver fagbevægelsen af?
Af Søren Andersen
Organizer-modellen – lige så amerikansk som apple pie.
Af Erik Forman
Arbejdstilsynet under nyliberalt angreb….igen…igen!
Af John Graversgaard
De 10 bud – nu til diskussion
Af Klaus Krogsbæk

Hverdagsliv og modstandsformer
Musik som talerør og modstandsform 3. del
Af Rune H. Jørgensen

Internationalt
Venstrevinden, som forsvandt – resultat: en rødgrøn mindretalsregering
Af Vilmer Andersen
Ukraine-krisen og en ny verdensorden?
Af Jens Jørgen Nielsen
Hvordan man overskrider neoliberalismen??
Af Jan Mølgaard

Debat
Fri os fra mere EU-skepsis
Af Bent H. Jørgensen

Anmeldelser
Anmeldelse: Søren Kolstrup ”Den danske velfærdsmodel 1891-2011”
Af Niels Henrik Nielsen
Det røde spøgelse og Håbet
Af Morten Thing

Sider vi kan lide