Aktuelt nummer: Februar 2015

       
Reallønsforbedringer sikrer en fredelig overenskomstfornyelse
Af Søren Andersen - 02-03-2015


Overenskomstfornyelsen i den offentlige sektor tegner til at blive en pose blandede bolsjer. Reguleringsordningen forringes, organisationerne sættes uden for døren i det lokale MED-samarbejde, og der er få perspektiver i et projekt om den danske model.

Ekstra barselsorlov til fædre, uddannelsesløft til de ufaglærte og en mulig styrkelse af det psykiske arbejdsmiljø hører til de positive elementer.

Andre kommentarer:
-> Hadkriminalitet, terrorisme og religionskrig (23-02-2015)
-> Overvågning (09-02-2015)
Grækenland – et europæisk anliggende
Af Redaktionen


Situationen i Grækenland repræsenterer en mulighed ikke alene for grækerne men for hele Europa. Det er en mulighed for at genvurdere den økonomiske og sociale politik, som har været ført siden krisen – og slå ind på en ny kurs.

Krisepolitik og strukturreformer har ikke løst problemerne i Grækenland og i andre lande. Tværtimod har de skabt nye problemer uden at løse de gamle. Borgerne er blevet tvunget til at betale en meget høj pris, hvorimod skatteinddragelsen og indsatsen mod korruption ikke er blevet forbedret”. Generalsekretær i ETUC, Bernadette Ségol, 5. februar 2015

I udtalelsen fra ETUC indgår en forståelse af, at den nye græske regering ledet af Syriza repræsenterer den åbning og de muligheder, som et Europa i stagnation og i intern splid med sig selv har så hårdt brug for på næsten alle centrale spørgsmål. Den tysk inspirerede krisepolitik/økonomiske nødretspolitik er slået fejl. Europa hænger fast i stagnation og deflation, som nu ifølge både Verdensbanken, IMF og OECD truer den globale økonomiske vækst og eksponerer hele EU for social uro, politisk ustabilitet og et handlingslammet lederskab.

Førstefødselsret og bekkasinjagt
Af Bent Gravesen


Et essay om, hvorfor det ikke er Helle Thorning-Schmidt som person, men selve den socialdemokratiske statsministerpost, der kan blokere for den socialdemokratiske førstefødselsret til regeringsmagten efter næste valg. Regeringsmagten, der kan ende med at spænde ben for regeringsmagten efter valget. Og et bud på, hvordan det måske kan undgås.

Begrebet førstefødselsret stammer oprindeligt fra Det Gamle testamente. Ifølge Det Gamle Testamente havde den førstefødte søn af en israelit ret til dobbelt arv. I den bibelske fortælling solgte Esau sin førstefødselsret til Jakob for en ret linser. I dag bruges begrebet i overført betydning om et hævdvundet privilegium eller en fortrinsret, som nogen har i kraft af at være kommet først, mens det at sælge sin førstefødselsret for en ret linser bruges som et billede på nogen, der principløst er billigt til salg for en umiddelbar gevinst.

Ser man bort fra den kongelige arvefølge snakker vi ikke længere højt om politisk førstefødselsret. Den er formelt afskaffet i det danske politiske demokrati. Men reelt er den det ikke. Også i det såkaldte samarbejdende folkestyre trives der forestillinger om politisk førstefødselsret.

-> Fagbevægelsen
-> Socialisme i praksis
-> Fra strukturreform til DONG-salgHjælpen til samfundets svageste skrumper
På fem år har kommunerne skåret over 800 millioner kroner væk af støtten til økonomisk trængte. Flere får nej, når de søger om støtte til blandt andet sygebehandling, flyttehjælp eller tilskud til begravelse.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...
Tænketank: Working poor kan brede sig til Danmark
Hver tiende tyske lønmodtager lever i dag i fattigdom, selv om de har et arbejde, viser nyt notat fra tænketanken Cevea. Fænomenet ’working poor’ har bredt sig faretruende i Tyskland. Det samme vil kunne ske i Danmark.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...

-> Se alle her ...

Politik og økonomi
Problemet er kapitalisme
Af Fred Magdoff
De druknede flygtninge og det forjættede Europa. Hvad siger venstrefløjen?
Af John Graversgaard
Kommentarer til Göran Therborns ”The Killing Fields of Inequality” (Cambridge: Polity, 2013)
Af Walden Bello

Systemkritik
Stress er normen - fællesskabet er kuren
Af Einar Baldursson
En grøn grundlov bør blive det næste store politiske projekt
Af Niels Henrik Hooge

Fagbevægelse og arbejdsmarked
Når arbejdsgiver er lovgiver: Det asymmetriske magtforhold mellem de offentlige arbejdsmarkedsparter i overenskomstkampen.
Af Laust Høgedahl og Henning Jørgensen
Smalt forlig i staten sætter rammen for OK-15
Af Søren Andersen
Mere mastodontdannelse i den danske fagbevægelse løser intet
Af Jonas Gielfeldt

Hverdagsliv og modstandsformer
Ritualiseringen af volden
Af Jan Mølgaard

Internationalt
Vestlig Ruslandspolitik i en blindgyde?
Af Jens Jørgen Nielsen
Podemos. Fra protest til regeringsduelig.
Af Óscar García Agustín

Debat
Da 100 store danskere blev til 100 store kønsstereoptyper
Af Christopher Macias Escalona

Sider vi kan lide