Aktuelt nummer: Juni 2016

       
”Big business is bad politics”
Af Jan Helbak - 27-06-2016

”The world’s centre used to lie on the two sides of the Atlantic. Now the focus has shifted to the Pacific”. Global Times China.

Ikke endnu! Men de store sammenstød på verdensmarkedet skal forstås i den optik. Også Brexit.

OBS: Kritisk Debat holder sommerferie fra i dag. Næste nummer udkommer 15. august - og næste Mandagskommentar offentliggøres den 20. august.

Andre kommentarer:
-> Ligeså gode seniorår som alle andre (20-06-2016)
-> En (meget) syg forskel (06-06-2016)
Djævlen i detaljen
Af Jan Helbak

Med udtalelsen om, at omprioriteringsbidraget var blevet et hadeobjekt, bekendtgjorde finansminister Claus Hjort Frederiksen, at regeringen var indstillet på at søge Folketingets godkendelse til at afskaffe bidraget. Med andre ord en væsentlig imødekommelse af KL’s krav, så en aftale kunne på plads. Som det blev udråbt i pressen: en klar sejr til KL. Måske – eller måske snarere et modus vivendi for begge parter. Økonomiaftalen mellem finansministeriet og KL repræsenterer et vanskeligt gennemskueligt kompromis mellem regeringen og KL, som for en nærmere betragtning rækker langt videre ind i de kommende politiske magtspil. Ikke bare mellem regeringen og kommunerne men også mellem partierne og blokkene på Christiansborg. For at søge efter djævlen i detaljen kan det være formålstjenligt, at betragte aftalen og det politiske spil op til den afsluttende forhandling indenfor tre hovedtemaer.

Er Gramsci i live? Om bevægelser og hegemoni.
Af Bjarke Skærlund Risager

Med sin populære bog fra 2005, Gramsci is Dead: Anarchist Currents in the Newest Social Movements, erklærede Richard J. F. Day den italienske marxist Antonio Gramsci for død. Det havde han selvfølgelig bogstaveligt talt været i trekvart århundrede, siden 1937. Men den afdøde Gramsci, som Day talte om, var den Gramsci, der, ifølge ham, var uadskillelig fra et forældet venstrefløjsprojekt, men hvis teori om hegemoni imidlertid stadig var dominerende for forståelsen af sociale bevægelser for venstrefløjens teoretikere. I denne artikel vil jeg argumentere for, at der er teoretiske og - her 11 år efter af Days bog udkom - også empiriske grunde til, at det er forhastet at skrive en nekrolog over Gramsci og hegemonibegrebet.

-> Fagbevægelsen
-> Kapitalismekritik
-> Tema om Antonio Gramsci (1891-1937)Lokalpolitikere klør på med udlicitering
Flere opgaver bliver flyttet væk fra ansatte i kommunerne og over på private hænder. Især fattige landkommuner vil udlicitere - ikke fordi de ønsker det, men fordi de er nødt til det.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...
Hjælpen til samfundets svageste skrumper
På fem år har kommunerne skåret over 800 millioner kroner væk af støtten til økonomisk trængte. Flere får nej, når de søger om støtte til blandt andet sygebehandling, flyttehjælp eller tilskud til begravelse.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...

-> Se alle her ...

Politik og økonomi
Hella Joof og samfundets absurditet
Af Peter Møller
Solidaritet uden grænser: Gramsci, migration og civilsamfundsalliancer
Af Óscar García Agustín og Martin Bak Jørgensen
Enhedslistens årsmøde 2016 - Den udeblevne vision
Af Niels Frølich
Venstrefløjen har brug for et ”Reality Check”
Af Ellen Brun og Jaques Hersh
TINA ... medmindre...
Af Bjarne Mortensen
Kapitel 3. Stækket kapitalisme 1901-1957
Af Anders Lundkvist

Systemkritik
Ghettostop og SF's racistiske retorik
Af John Graversgaard
Revolverpolitik fra Mærsk
Af Frank Aaen
Et kvarter i forandring – historien om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj
Af Keld Albrechtsen
Vejen til bæredygtig trafikpolitik går gennem borgerinddragelse
Af Niels Henrik Hooge

Fagbevægelse og arbejdsmarked
Arbejdstiden … det oversete overenskomstkrav
Af Bendicte Toftegård
Paradokser
Af Kirsten Norman Andersen

Internationalt
War with Russia
Af Jens Jørgen Nielsen
Frisk luft fra Sydeuropa
Af Niels Boel og Carsten Jensen
Hvad nu, Nuit Debout?
Af Emmanuel Barot og Damien Bernard

Sider vi kan lide