Hvad der ikke er svært.
Af Bent Gravesen
Offentliggjort: 14. januar 2019

Lars Løkke Rasmussen vil gøre det,der ikke er

svært, nært. Det er der ikke noget forkert i.

Men der er noget forkert i at gøre det svært

for medarbejderne at gøre det nært. Derfor

er det ikke nok at forsvare regionerne og det

direkte valg af regionspolitikere.

Der er samtidig brug for en sundhedsreform,

der gør det lettere for medarbejderne at løse

opgaverne godt og effektivt tæt på borgerne.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 14. januar 2019

              
Fænomenet ”Gule Veste”.
Af Jan Helbak
Offentliggjort: 30. december 2018

Det startede den 10. oktober, hvor to last-

bilchauffører på Facebook opfordrede til en

national blokade i protest mod de varsle-

de prisforhøjelser på benzin. Indenfor to

dage kom der opbakning fra 200.000 og en

uge senere var der fire mio. likes.

Den 17. november kom den første natio-

nale aktion, der satte det meste af Frankrig

på den anden ende...

 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 30. december 2018

              
Paradigmeskifte i udlændingepolitikken: Mette Frederiksen må vælge
Af Bent Gravesen
Offentliggjort: 10. december 2018

Kristian Thulesen Dahl (DF) er pavestolt, og Mette Frederiksen er utryg efter finanslovsaftalen om udlændingepolitik. Kristian Thulesen Dahl er begejstret og kalder det ”en ændring af udlændingepolitikken, som er på højde med den gennemgribende ændring, der skete efter folketingsvalget i 2001.” Mens Thulesen Dahl jubler, er Socialdemokratiet og Mette Frederiksen usikker. Hvordan skal Socialdemokratiet stille sig? Hvor langt skal de gå med? Hvor skal de eventuelt sige fra? ...

Læs mere...

Offentliggjort: d. 10. december 2018

              
Absurd verdensteater
Af Jan Helbak
Offentliggjort: 03. december 2018

G20 topmødet nåede ikke andet end statschefernes enighed om at være uenige i det meste. Der blev kun opnået begrænset enighed om multilateralisme med fri fortolkningsret til USA. Der var enighed om, at WTO skal moderniseres, men ikke hvordan. I det hele taget vokser uenighederne om fremtiden for efterkrigstidens internationale institutioner. USA er stadig ude af Parisaftalen, og alle de andre spørgsmål f.eks. om flygtninge og migration blev skudt til næste topmøde.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 03. december 2018

              
Provokation ?
Af Jan Helbak
Offentliggjort: 26. november 2018

Formanden for Danmarks Lærerforenings

overenskomstudvalg, Gordon Ørskov Mad-

sen, kalder det seneste udspil fra Moderni-

seringsstyrelsen for en ”svinestreg”. Man

forsøger at snige ”endnu et angreb mod

de kollektive overenskomster ind ad bag-

døren”.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 26. november 2018

              
Tak for talen, Løkke
Af Bent Gravesen
Offentliggjort: 19. november 2018

Selv om Lars Løkke Rasmussens tale til

Venstres landsmøde er blevet kritiseret fra

alle sider, bør Mette Frederiksen og ven-

strefløjen sige tak for en righoldig beretning

om  både Venstres og hele blå bloks dilem-

maer og besværligheder frem mod valget.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 19. november 2018

              
Paradigmeskift ?
Af Jan Helbak
Offentliggjort: 12. november 2018

Danske Banks hvidvask, Nordeas hvidvask

, udbytteskatskandalen, skatteunddragelse

og flere andre mindre spektakulære hæn-

delser inden for hele finanssektoren fortæl-

ler historierne om, hvordan profit går forud

for ethvert samfundshensyn.  I Jyllands-

posten skrev Mette Frederiksen en kronik,

hvor hun forbandt skandalesagerne med

en syg kapitalisme.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 12. november 2018

              
Opbrud i Tyskland og i EU?
Af Jan Helbak
Offentliggjort: 05. november 2018

CSU og SPD tabte stort i Bayern. Begge

partier gik ca. 10% tilbage. CDU og SPD

tabte stort i Hessen. Begge partier gik ca.

11% tilbage. Koalitionsregeringen i Berlin

har tabt det hele. Autoritet,  tiltræknings-

og sammenhængskraft og styrken til at

komme videre.. Både i Bayern og i Hessen

handlede delstatsvalgene om et for eller

imod Angela Merkels koalitionsregering med

CSU og SPD.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 05. november 2018

              
Thulesen Dahls valgdrøm
Af
Offentliggjort: 29. oktober 2018

Selv om det er lykkedes for Kristian

Thulesen Dahl at sætte sig godt og

grundigt på den politisk dagsorden frem

mod næste folketingsvalg, er det

trods alt endnu ikke kommet dertil,

at det er Kristian Thulesen Dahl,

der bestemmer valgdatoen. 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 29. oktober 2018

              
Skattelettelser
Af Jan Helbak
Offentliggjort: 22. oktober 2018

Skeletterne rasler ud af skabet for tiden.

Knap havde offentligheden i Danmark og

det meste af Europa fordøjet Danske

Bank-skandalen, hvor der over flere år

er foregået hvidvask for henved 1400 mia. kr.,

før endnu en skandale med involvering af

flere, store banker toner frem som breaking

news.

 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 22. oktober 2018

              
Trump og Globaliseringen
Af Peer Møller Christensen
Offentliggjort: 08. oktober 2018

Den amerikanske præsident, Donald
Trump,er modstander af globaliseringen.
Han mener,at den har ført til, at USA
bliver snydt af alle de andre, og han fører
derfor en politik, der er direkte modsat 
den handels- og udenrigspolitik, som
USA’s skiftende regeringer har ført
siden Anden Verdenskrig, og som har
etableret og underbygget den såkaldte
liberale verdensorden.

 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 08. oktober 2018