Forfatterpræsentation:
Sara Høyrup

Sara Høyrup, Spanienskorrespondent for Magasinet Europa. Foredrag i Danmark og studieture til Spanien. www.sarahoyrup.com


Artikler af denne forfatter:
-> Da DJØF skulle forklare "de juridiske aspekter" af Catalonien-konflikten
    Udgivet: 17. oktober 2018
Den nationalistiske lobbymaskine stødte ikke på modstand, da den rullede nordpå og ramte de danske egne. Midt under Catalonien-konflikten afholdt eksempelvis DJØF et arrangement om dens ”juridiske aspekter”. Arrangementet bød på et ensidigt debatpanel og var efter alt at dømme orkestreret af partshaveren Assamblea Nacional Catalana. ANC’s eksformand sidder varetægtsfæn ...


-> Det progressive standpunkt i vildrede
    Udgivet: 14. august 2018
Det er sin sag at vælge, hvilken hest man skal heppe på for tiden i Spanien, hvis man gerne vil indtage et progressivt standpunkt. Og med progressivt mener jeg fremskridtsvenligt i den forstand, jeg lærte om i mit kommunistiske barndomshjem i halvfjerdserne, men fratrukket den tids børnesvigt, marxismens forestillinger om arbejderklassens diktatur og kommunistpartiets hang til indoktrinering tidligt og silde.


-> Enhedslisten går nationalismens ærinde i Catalonien
    Udgivet: 15. juni 2018
Hvad skal Enhedslisten i Sydeuropa i selskab med nationalistiske statsinstitutioner og rabiate separatister? Er det demokrati og ytringsfrihed, Enhedslisten står vagt om i den anden ende af EU? Vi har set nærmere på Enhedslistens våbenbrødre i en af Spaniens rigeste regioner. ...